Munitie-bergplaats 2 cm Flak

Het betreft hier een standaard munitiebunkertje voor 2 cm Flak. Het bunkertje is helaas gesloopt maar soort gelijken exemplaren zijn onder andere op en rond vliegvelden terug te vinden. Het bunkertje bestond uit een dubbele laag metselwerk en dun betonnen dakje.

Munitie-bergplaats 2 cm Flak
W.N.123a - Baupunkt 29 - Flagruko
Verteidigungsbereich Den Helder