FL250 - Kroontjesbunker

Dit type bunker is in Nederland slechts 5 maal gebouwd. De onderstaande bunker staat in Den Helder en staat bekend onder de naam "Kroontjesbunker" De overige bunkers van dit type stonden in Hoek van Holland, IJmuiden, Vlissingen en Utrecht maar zijn alle gesloopt. Het betreft hier Flakgruppenkommandostand (Flagruko) van het Regelbau type FL250. De bunker was de commandopost was van de Duitse Marine op zowel Texel als Den Helder. in dit gebied stonden in diverse stellingen radars opgesteld waarvan de verzamelde gegevens werden doorgestuurd naar onderstaande bunker. Vervolgens werd er vanuit de bunker een plan opgesteld en werden de geschutsbunkers indien nodig langs de kust in werking gesteld. De Kroontjesbunker word sinds enkele jaren opgeknapt en is geregeld van binnen te bezoeken tijdens open dagen. Voor meer info daar over zie de Facebook-pagina Flak Gruko

FL250 - Flakgruppenkommandostand
W.N.123a - Baupunkt 29 - Flagruko
Bouwnummer: 3807
Verteidigungsbereich Den Helder