Bedding voor 2 cm Flak en Munitiebergplaats

Zeer waarschijnlijk betreft het hier de bedding waar een stuk 2 cm Flak in heeft gestaan. De bedding is circa 5,40 m breed en heeft een inwendige geschutsruimte van 3,30 m. In de stelling stonden 2 stukken 2 cm Flak geschut in open beddingen en die diverse mortieren. Beide beddingen zijn nog altijd zichtbaar aanwezig alleen wel behoorlijk overgroeid door de nodige beplanting. In de directe omgeving van de bedding bevind zich ook nog een kleine bergplaats.

Bedding voor 2 cm Flak en Munitiebergplaats
Baupunkt 1 - Stp. IV H 
Stp.Gr. Terschelling