Tobruk met gang en Mortieropstelling

Op de onderstaande foto's zijn enkele restanten te zien die behoorde tot het Duitse steunpunt "Stp.IV H" op Terschelling. Het betreft een gedeelte van een overdekte gang die aansloot op een Tobruk en een betonnen bedding voor de mortierwerper. Het hele werk verkeert echter in een slechte staat en is voor een groot deel gesloopt en ingestort. De gang die ooit een stuk langer was is gedeeltelijk nog aanwezig en komt uit bij de verzakte maar in goede staat verkerende Tobruk. Van de mortierbedding waarvan er meerdere in de stelling zijn gebouwd resteren nog enkele grote brokstukken.Tobruk met gang en Mortieropstelling
Baupunkt 1 - Stp. IV H 
Stp.Gr. Terschelling