Löwenzahn I - Franeker

Friesland kende tijdens de oorlog twee Jägerleitstellungen die werden aangeduid als Löwenzahn (Paardenbloem) Löwenzahn II bevond zich in het plaatsje Menaldumadeel en Löwenzahn I bevond zich in Franeker. Van laatst genoemde stelling is slechts een klein gebouwtje bewaard gebleven welke volgens de overleving te boek staat als een woongebouw. Tot voor kort stond het gebouw op een schoolplein maar de oude school is reeds afgebroken en het terrein ligt momenteel brak bij.

Woongebouw
Löwenzahn I
Franeker