Fort Blücher

Fort Blücher is een oud fort aan de rivier de Rijn vlakbij het Duitse plaatsje Wesel. Het fort is tussen 1807 en 1813 gebouwd in opdracht van Napoleon Bonaparte en droeg toen de naam "Citadelle Napoleon" Dit ter verdediging van de "Festung Wesel" wat bestond uit een verdedigingslinie rondom het oude Hanzestadje Wesel. Het fort wat vandaag de dag nog maar voor een klein gedeelte aanwezig is bevind zich vlakbij de brug over de Rijn die toegang verschafte tot Wesel. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben Duitse troepen zich verschanst in het fort en is het fort voor het grootste deel verwoest tijdens gevechten. Na de oorlog is de Rijnbrug hersteld en is eveneens veel van het fort verloren gegaan. Tegenwoordig ligt het fort er verlaten en in gesloopte staat bij en doet het dienst als overwinteringsplek voor vleermuizen. Het fort ligt op circa een kilometer afstand van de Spoorbrug.

Fort Blücher
Noordrijn-Westfalen
Duitsland