Onderkomens Blitzmädels

De onderstaande 3 Duitse gebouwen behoorde tot het Luftnachrichtenlager wat na de oorlog is hernoemt tot Kamp Koningsweg Noord. In de Duitse gebouwen waren de Luftnachrichtenhelferinnen (Blitzmädels) gehuisvest die werkzaam waren in de Grossraumgefechtsstand Diogenes hier enkele honderden meters vandaan. Blitzmädels waren een vrouwelijke tak van de Luftwaffe die de binnengekomen informatie met lampjes projecteerde op de grote kaart die hing in de Diogenes-bunker. Op die manier kon de Duitse Luftwaffe het vliegverkeer boven Nederland en een deel van Duitsland in kaart brengen. De gebouwen zijn uniek in hun soort omdat de overige Duitse gebouwen in Nederland allemaal uit één verdieping bestaan. Tijdens ons bezoek in 2017 stonden de gebouwen leeg, deze worden echter opgeknapt en zullen in de toekomst als creatieve bolwerken worden gebruikt.

Onderkomens Blitzmädels
Luftnachrichtenlager - Kamp Koningsweg Noord
Fliegerhorst Deelen