Belgisch Militair Ereveld 1914 - 1918

Op de Algemene begraafplaats in Harderwijk is gedeelte ingericht als Belgisch Militair Ereveld. Op dit ereveld liggen 225 Belgische militairen begraven die in de Eerste Wereldoorlog na de val van Antwerpen met nog circa 33.000 militairen naar het neutrale Nederland zijn gevlucht om het krijgsgevangenschap te ontlopen. Zij werden na aankomst in Nederland volgens de regels van de internationale conventie van Den Haag ontwapend, geïnterneerd en ondergebracht op diverse locaties in Nederland. Tijdens hun verblijf in ons land zijn er enkele honderden gestorven aan onder andere de Spaanse griep. Deze overledenen lagen een lange tijd verspreid door Nederland begraven tot zij in 1960 te samen zijn gebracht op deze locatie in Harderwijk. 

Belgisch Militair Ereveld
Eerste Wereldoorlog
Harderwijk