Flakstelling West

Op enige afstand ten westen van het vliegveld hebben de Duitsers een Flakstelling gebouwd ter verdediging van het vliegveld. Vermoedelijk gaat het hier om de 2 cm Flak zoals in veel gevallen gebruikelijk en doeltreffend was tegen laag overvliegende vijandelijke vliegtuigen. Hoewel de stelling helemaal in puin ligt zijn toch nog duidelijk de locaties van de Open Bedding zichtbaar die zoals als de ter plaatse aangetroffen materialen laten zien uit prefab blokken waren opgebouwd. Een zelfde soort stelling is nog altijd aanwezig op de Arnhemseheide. Helaas is onderstaande stelling geheel overhoop gehaald door lieden met metaaldetectors die het nodig vonden om de opgegraven troep overal te laten slingeren.


Flakstelling West
Koningsweg
Fliegerhorst Deelen