Splitterboxen

Splitterboxen waren een eenvoudige maar doeltreffende manier op vliegtuigen verdekt te kunnen opstellen. Meestal bestonden deze boxen uit een U-vormige aarde wal die aan de bovenzijde waren afgedekt met camouflage netten. Deze splitterboxen bevonden zich ook vrijwel altijd in een bebost gebied wat uiteraard ook voor de nodige camouflage zorgde. Soms bevond zich in een box een klein schuurtje of iets dergelijks of was er bij de ingang een grote schuifdeur geplaatst. Onlangs is er nog een fundering van zo'n schuifdeur opgegraven zoals op de onderstaande foto's is te zien. Rondom Fliegerhorst Deelen zijn nog een tiental Splitterboxen aanwezig meestal in de vorm van overwoekerde grasveldjes met een half vergane aarde wal eromheen. Enige voorkennis van zaken is dus wel op zijn plaats bij het herkennen van de boxen.

Splitterboxen
Opstelplaatsen voor vliegtuigen
Fliegerhorst Deelen