Splitterboxen

In het beboste gebied rond Fliegerhorst Havelte hebben tiental splitterboxen gestaan waarvan ongeveer de helft is bewaard gebleven. Op reliëfkaarten zijn de aarden wallen duidelijk te herkennen en ook ter plaatse zijn ze met enige moeite terug te vinden. Binnen deze aarden wallen konden Duitse vliegtuigen gestald worden die via rolbanen naar de startbanen konden rollen. In enkele splitterboxen zijn nog beton resten terug te vinden die mogelijk tot de fundering van een schuifdeur behoorde.

Splitterboxen
Fliegerhorst Havelte
Drenthe