Groepsschuilplaats Type P - HM51

De kazematten welke behoorde tot Groep Naarden werden voor het nummer aangeduid met een letter of letters. In Muiderberg waren dit de letters HM wat staat voor Muiderberg / Hakkelaarsbrug. De kazematten in Muiden werden enkel aangeduid met letter M voor Muiden en de kazematten rond fort Uitermeer droegen de letter U. De kazematten in bijvoorbeeld Groep Utrecht hadden deze nummers niet boven de ingang staan maar werden op papier aangeduid met het vak cijfer en vervolgens het kazemat nummer. Onderstaande kazemat is één van de vier kazematten welke op het terrein van Landgoed Rodekerke ligt.


Groepsschuilplaats Type P - HM51 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak A - Muiderberg