Groepsschuilplaats Type P - HM62

Ook deze kazemat ligt weer op het volkstuinencomplex in Muiderberg en deed dienst als commandopost. In totaal waren er in Muiderberg zes groepsschuilplaatsen van het type P ingericht als commandopost die vandaag de dag allemaal nog aanwezig zijn.

Groepsschuilplaats Type P - HM62
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak A - Muiderberg