Groepsschuilplaats Type P - HM64

De groepsschuilplaatsen van het type P zijn tussen oktober 1939 en mei 1940 gebouwd als schuilplaats voor de militaire die zich tijdens een aanval in open veldstellingen zouden bevinden. Naar schatting zijn er ongeveer 700 exemplaren gebouwd die vrijwel allemaal tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie behoorde. De groepsschuilplaatsen zijn in grote lijnen in twee varianten te verdelen wat heeft te maken met het weerstandsvermogen. Zo zijn de locaties waar men een aanval verwachte uitgebouwd met groepsschuilplaatsen met een weerstandsvermogen van W 21-28 (1,80 meter dikke muren) en de gebieden daarbuiten met een weerstandsvermogen van W 15-21 (1,50 meter dikke muren) De extra zware groepsschuilplaatsen werden in Groep Naarden dan ook naast bijvoorbeeld het HM nummer voorzien van de toevoeging Z. In Muiderberg zijn er 12 van deze kazematten gebouwd die zich allen langs het Waterkeringspad bevonden (Oostgrens)

Groepsschuilplaats Type P - HM64 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak A - Muiderberg