Manschappenverblijf

De Amsterdamse Waterleidingsduinen maakte onderdeel uit van het landfront wat behoorde tot de Stützpunktgruppe Zandvoort. Verspreid over een 15 tal stellingen zijn hier enkele honderden bunkers gebouwd waarvan groot gedeelte nog altijd aanwezig is. Een deel daarvan ligt geheel ondergronds en een gedeelte is toegankelijk. Weer een ander deel van de bunkers zijn net als onderstaand manschappenverblijf afgesloten en ingericht als overwinteringsplek voor vleermuizen. In de bunkers heerst namelijk een constante temperatuur die ideaal is voor de vleermuizen tijdens hun winterslaap. Het verstoren van hun winterslaap kan echter de dood tot gevolg hebben dus enige terughoudendheid is hier op zijn plaats.

Manschappenverblijf
W.N.182 - Stp.Gr. Zandvoort
Amsterdamse Waterleidingsduinen