Terpen en Inlaatwerk

Het betreffen hier diverse stukjes van de IJssellinie die eigenlijk op het eerste gezicht hier geen onderdeel van lijken uit te maken omdat vrijwel alle sporen zijn uitgewist. Op de eerste paar foto's ziet u terpen waar op in vervlogen tijdens tankkazematten hebben gelegen. Deze kazematten zijn echter verdwenen maar de zandlichamen zijn nog duidelijk herkenbaar aanwezig. Op de laatste foto's ziet u een gedeelte van de Bandijk waar ooit een inlaatwerk heeft gezeten zoals deze vandaag de dag nog in Olst en Westervoort zijn te zien.

Terpen en Inlaatwerk
IJssellinie - Welsum 
Koude OorlogTerp 1 - Twee Tankkazematten voor mitrailleur .30 en 4 cm luchtafweergeschut


Terp 2 - Tankkazemat voor 4 cm luchtafweergeschutVerdwenen Inlaatwerk