Aspergeversperring Ankeveen

Het betreft hier nog een gaaf exemplaar van een gevechtswagenversperring oftewel een aspergeversperring. De versperring is hier tussen 1939 en 1940 gebouwd met als taak de Gooilandseweg te kunnen blokkeren ter hoogte van het begin van het inundatiegebied. De versperring valt in drie delen op te delen namelijk een een hoger gelegen linker en een rechterdeel welke waren voorzien van H profielen, en een doorgang in het midden. Dit middenstuk kon men in geval van oorlogsdreiging afsluiten met zogenoemde tetraëders (drakentanden) De versperring mag vrij uniek genoemd worden omdat er maar weinig exemplaren bewaard zijn gebleven die zo compleet zijn.


Aspergeversperring Ankeveen
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer