Fort Werk IV

Fort Werk IV is een prachtig gerestaureerd fort wat samen met vier andere forten (versterkingen) onderdeel uitmaakte van het "Offensief voor Naarden" Fort Werk IV is omstreeks 1869 gebouwd op het hoogste punt in Bussum en word omringd door een droge gracht. In deze gracht bevind zich een gemetselde muur met een grote aantal schietsleuven. Op het terrein zelf staan vijf gebouwen waarvan er drie behoorde tot het fort. Dit waren twee bomvrije wachthuizen met in het midden een doorlopende portene (gang) De andere twee gebouwen waren de fortwachterswoningen welke in 1942 is afgebroken maar in 2003 weer is herbouwd en de Artillerieloods. 

Fort Werk IV
Offensief voor Naarden
Groep Naarden - Vak B - Bussum