Groepsschuilplaats Type P - H7

Het betreft hier de eerste nog aanwezige groepsschuilplaats van het type P in de omgeving van Fort Hinderdam. De schuilplaatsen in dit gebied waren voorzien van de letter H boven de ingang en in dit geval is het de H7. Zoals op de foto's is te zien is dit exemplaar nooit afgebouwd en ontbreekt het dak op deze groepsschuilplaats. Een verschijnsel wat we vanaf dit punt vaker in de Nieuwe Hollandse Waterlinie zullen tegen komen.

Groepsschuilplaats Type P - H7 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Hinderdam