Groepsschuilplaats Type P - M1

Groepsschuilplaats M1 ligt samen de G kazemat nummer G22 langs de oever van de Vecht op enige afstand van de V.I.S. Kazemat Muiden West. Voor zo ver bekend zijn er nog drie groepsschuilplaatsen aanwezig die werden aangeduid met de letter M. Anders dan bij Muiderberg zijn hier ook niet zo gek veel kazematten gebouwd omdat de hoofdverdedigingslijn via Muiderberg liep. Dit exemplaar ligt op privé terrein en verkeert in een redelijke staat.

Groepsschuilplaats Type P - M1
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak A - Muiden