Groepsschuilplaats Type P - U45 (Vloerplaat)

De laatste restanten van groepsschuilplaatsen met de U nummers van Uitermeer liggen in een weiland aan de Klompweg. Het betreffen hier twee vloerplaten van nooit voltooide groepsschuilplaatsen die de nummers U45 en U46 zouden krijgen. De restanten liggen aan de weg die leidt naar Fort Hinderdam. In dit gebied liggen nog meer groepsschuilplaatsen maar deze vallen onder H nummers, zie daarvoor "Kazematten Hinderdam"

Groepsschuilplaats Type P - U45 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer