Schuilplaats V1

Schuilplaats V1 bevind zich op de omwalling tegenover het ravelijn wat zich bevind tussen de bastions Promers en Turfpoort. Het is gebouwd rond het jaar 1906 en verkeert in een redelijke staat. In de schuilplaats is slechts één ruimte die in geval van nood een schuilplaats kon bieden aan de manschappen op de omwalling rondom de Vesting Naarden.

Schuilplaats V1 
Bouwjaar 1906 
NHW - Vesting Naarden