V.I.S Kazemat Hakkelaarsbrug Noord

Deze mitrailleurkazemat is in de jaren 30 gebouwd volgens het voorschrift "Voorschrift Inrichten Stellingen" oftewel V.I.S. Dit voorschrift was een handboek voor militaire om in tijden van oorlog met weinig bouwtechnisch inzicht toch eenvoudige maar gestandaardiseerde verdedigingswerken te kunnen aanleggen. Zowel in Muiden als in Muiderberg zijn drie van deze kazematten gebouwd waarvan er in Muiden nog twee aanwezig zijn en twee in Muiderberg. Dit exemplaar ligt vrijwel geheel ondergrond weggewerkt in een heuvel.V.I.S. Kazemat Hakkelaarsbrug Noord 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak A - Muiderberg