Wachthuis B - Fort Erica

De Karnemelksloot is een in 1600 gegraven sloot tussen het Gooiland en Naarden. Over de sloot werden vroeger grote hoeveelheden turf vervoerd naar onder andere Naarden en Muiden. De sloot maakte zowel deel uit van de oude als van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de vorm van een damsluis die kon worden afgesloten om het omliggende terrein onder water te kunnen zetten. Rond 1874 werden er aan weerszijde van de damsluis batterijen aangelegd die samen de Werken aan de Karnemelksloot vormde. Onderstaand exemplaar is het bomvrije wachthuis van de Oostbatterij welke ook bekend staat als Fort Erica of wachthuis B. Het gebouw is in gebruik door de plaatselijke scouting en is enkel van buiten de fortgracht te bezichtigen.

Wachthuis B - Fort Erica
Werken aan de Karnemelksloot
Groep Naarden - Vak B - Naarden