G Kazemat - Nr. M31N

Het betreft hier een onderstel van een gietstalen koepelkazemat aan de Blokweg in Loenen aan de Vecht. Op deze locatie zijn twee van deze exemplaren te vinden waarvan beide de gietstalen koepels zijn verwijderd. Dit is tijdens de oorlog gebeurd door de Duitsers die het staal van de koepels hebben hergebruikt in de oorlogsindustrie. Beide kazematten zijn voorzien van een M-nummer en verkeren in een slechte staat.

G Kazemat - Nr. M31N
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep B - Vak B - Loenen