Groepsschuilplaats Type P - 55N

Groepsschuilplaats 55N ligt direct naast de V.I.S. Kazemat Vreeland. Anno 2018 is dit "eilandje" waar de verdedigingswerken op staan opgeknapt en zal in de toekomst deel uit gaan maken van het Waterliniepad. Op dit eilandje staan drie groepsschuilplaatsen daterend uit 1916, een V.I.S. Kazemat, en onderstaande groepsschuilplaats van het type P.

Groepsschuilplaats Type P - 55N 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Nieuwersluis - Vak A - Vreeland