Groepsschuilplaats Type P - 66N

Groepsschuilplaats 66N ligt direct naast Sluis 't Hemeltje. Opvallend bij dit en enkele andere groepsschuilplaatsen in dit gebied is de extra opening in de ingangsmuur. Hoewel wij in de archieven hier geen uitsluitsel over konden kunnen vinden lijkt het hier mogelijk om een extra schietgat / observatiesleuf te gaan. Wat ook opvallend is is dat het wapeningsstaal hier zichtbaar aanwezig is wat doet vermoeden dat het gat wellicht later nog opgevuld diende te worden. Dit om eventueel bekistingshout te kunnen afvoeren of om juist langwerpig spul na de bouw te kunnen aanvoeren. Het gat bevind zich dan ook precies achter de toegang tot de verblijfplaats wat voor een schietgat geen logische plek is.


Groepsschuilplaats Type P - 66N 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Nieuwersluis - Vak A - Nederhorst den Berg