Groepsschuilplaats Type P - M15N

In de buurt van Sluis 't Hemeltje langs de Bergseweg zijn drie groepsschuilplaatsen van het type P gebouwd met een M-nummer. Het betroffen de nummers M15N, M16M, en M17N. De eerste twee zijn nog altijd aanwezig de laatste M17N is zeer waarschijnlijk gesloopt. Beide nog bestaande exemplaren bevinden zich in tuinen en zijn niet toegankelijk.

Groepsschuilplaats Type P - M15N 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Nieuwersluis - Vak A - Vreeland