Groepsschuilplaats Type P - N79

Naast Fort Spion bevind zich een verschansing daterend uit 1885. Hierop liggen nog een aantal verdedigingswerken waaronder twee groepsschuilplaatsen en een fundering van een gietstalen koepelkazemat. Onderstaand exemplaar ligt tot aan het dak onder de grond en is ook niet van binnen te bezoeken.

Groepsschuilplaats Type P - N79 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Nieuwersluis - Vak B - Loenen