Manschappenverblijf

Het Manschappenverblijf behoorde tot W.N.49 en bevind zich in het gebied wat bekend staat als de Brabantse Landbouw. In dit W.N. zijn met zekerheid nog drie bunkers aanwezig waarvan de onderstaande enkele jaren geleden gedeeltelijk is vrij gegraven en is ingericht als een onderkomen voor vleermuizen. De bunker is na de oorlog een tijd lang hergebruikt waarbij er ook enkele aanpassingen aan zijn toegevoegd.

Manschappenverblijf
W.N.49 - Brabantse Landbouw
Stp.Gr. Castricum