Fundering Y-Pijler - Nummer 2

Het betreft hier de tweede fundering welke in 2019 in Harderwijk is terug gevonden tijdens grondwerkzaamheden. Ook hier gaat het zeer waarschijnlijk weer om een fundering van een Y-Pijler net als de al eerder terug gevonden restanten die overigs grote overeenkomsten vertoont met deze maar toch net even anders is. Beide funderingen bestaan al dan niet meer compleet uit acht poeren waar de toren op rusten. In het midden van deze toren stond de zogenoemde "Messhütte" of radiohut. Hiervan zijn de omgeklapte funderingsmuren ook nog aanwezig. Hierop heeft de gemetselde radiohut gestaan waarvan nog enkele kleine delen met groene camouflage kleuren zijn terug te vinden.


Fundering Y-Pijler - Nummer 2 
Stellung Hase - Harderwijk 
Foto's 17 November 2019