Bergplaats

Deze bergplaats is afwijkend van de overige bergplaatsen in deze stelling. Zo heeft deze geen rond dak en zijn ook de scherfmuren anders gesitueerd. 

Bergplaats 5
W.N.7b H
Stp.Gr. Terschelling