Bergplaats

De bergplaatsen in deze stelling hebben een lengte van 2,68 m bij 2,50 m en een muurdikte van 40 cm. De scherfmuren hebben echter maar een dikte van 22 cm. 

Bergplaats 3
W.N.7b H
Stp.Gr. Terschelling