Manschappenverblijf

Het betreft een standaard manschappenverblijf in W.N.7a M te Terschelling. De bunker verkeert in een redelijke staat en is voor een ieder die de locatie weet te vinden te bezoeken. 

Manschappenverblijf

W.N.7a M

Stp.Gr. Terschelling