Kleine Gefechtsstand

De primaire taak van W.N.1 was de verdediging van de toegang tot het vliegveld aan noordelijke zijde. Daarnaast stonden er in dit widerstandsnest ook een aantal bouwwerken die een directe functie hadden tot het vliegveld zelf. Eén van de bunkers die tot dit doel behoorde was de kleine Gefechtsstand, een standaard type bunker die op verschillende fliegerhorste is gebouwd. Het betreft een commandobunker waar vanuit vermoedelijk de verdediging werd gecoördineerd in geval van een aanval. Iets verderop staat de grote Gefechtsstand waar vanuit het vliegveld zelf werd bestuurd in geval van een dreiging. Kleine Gefechtsstand
W.N.1
BRV nummer K9
Vliegveld Bergen