Werkkamp

Aan de Hunebeddenweg zijn nog altijd de contouren te zien van het Arbeidslager wat hier tot 1944 heeft gestaan. Het kamp was een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders die veelal door razzia's elders in het land uiteindelijk te werk zijn gesteld op het vliegveld. In totaal zouden hier circa 1000 man zijn ondergebracht verspreid over 50 barakken. Het barakkenkamp is eenmaal per ongeluk gebombardeerd en heeft uiteindelijk plaats moeten maken voor de bouw van de 3e startbaan die over de Hunnebeddenweg zou gaan lopen. Hiervoor moesten ook de 2 hunebedden wijken aan het begin van de weg, waardoor de grootste geheel werd afgebroken en gedumpt in 7 meter diep gat en de kleinste verdween onder een bult zand. De hunebedden zijn na de oorlog in 1949 weer in ere hersteld en van de landingsbaan is uiteindelijk weinig terecht gekomen. Van het werkkamp zijn met name op de hoogte / reliëf kaart nog duidelijk de locaties zichtbaar waar de barakken hebben gestaan. In het veld zelf is duidelijk een verschil in vegetatie zichtbaar en het pad wat tussen het kamp doorliep. Verder is er op wat puin en bomkraters na niks meer zichtbaar van het kamp.

Werkkamp
Fliegerhorst Havelte
Drenthe