Schuilplaats Type 1915

Het betreft hier twee schuilplaatsen van het type 1915. De bouwwerken dateren uit de Eerste Wereldoorlog en dienden als schuilplaats voor circa 16 soldaten per schuilplaats. Het geheel bestaat uit een ongeveer 10 meter lange gang met aan weerszijde twee ingangen. Rondom Fort bij Vechten zijn meerdere schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog te vinden. 

Schuilplaats Type 1915
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Fort bij Vechten - Bunnik
De tweede