B - Kazemat 46 (Restanten)

Het betreffen hier enkele restanten van een Flankerende Betonkazemat welke behoorde tot de IJssellinie. Voor de Tweede Wereldoorlog zijn langs de IJssel enkele honderden kazematten gebouwd om een Duitse opmars te kunnen vertragen. Tegenwoordig is vrijwel het hele linie gesloopt op enkele kazematten na. Wel zijn er her en der zoals hier nog brokstukken te vinden. Onderstaande brokstukken behoorde tot kazemat B46 welke zich bevond ter hoogte van Zalk ongeveer tussen Kampen en Zwolle

B - Kazemat 46
IJssellinie WO2
Zalk - Overijssel