Vliegveld Bergen: Complex C - W.N.3

W.N.3 (Complex C) ligt in de Zuid/Oost hoek van het vliegveld en werd aangeduid als Flakbatterie Süd. Het 2 cm Flak geschut stond opgesteld in een L15, een L13 (Tobruk voor 2 cm Flak) en de andere 2 stukken geschut bevonden zich op het dak van de C9 (Küver 452B) en de C17 (Küver 441) In de stelling zijn nog enkele beddingen op de daken te vinden maar hier stonden zoeklichten opgesteld welke het geschut vergezelde in de nachtelijke uren. In Complex C zijn 38 bunkers gebouwd maar deze behoorde niet allemaal tot W.N.3. Tegenwoordig zijn hier nog 22 bunkers van over. Enkele zijn vrij te bezoeken maar de meeste liggen op de grond van een boer. In de omgeving rond het vliegveld liggen ook erg veel slootjes die er voor zorgen dat dichtbij komen niet erg makkelijk is.

Onderstaande tekening is in 1955 door het Bureau Registratie Verdedigingswerken opgetekend.

Bron: Nationaal Archief - NR: NL-HaNA_2.13.167_319_02

Tekening van de situatie vandaag de dag.


Op het onderstaande overzicht zijn de bunkers te zien welke er volgens het BRV zijn gebouwd (Niet alle functies welke het BRV de bunkers heeft toegewezen zijn correct) Het overzicht is door ons zo ver mogelijk aangevuld met het Duitse typenummer en of de bunker nog aanwezig is.
Complex C – Widerstandsnest 3
NR: Gebouwd volgens BRV: Duitse Benaming: (Type) Nog Aanwezig: Foto's:
1 Tobroek2 Privaatgebouw3 Gevechtsschuilplaats Küver 452b Aanwezig Link
4 Tobroek5 Gevechtsschuilplaats Küver 452b Aanwezig Link
6 Privaatgebouw7 Fundering8 Restant Schuttersput9 Gevechtsschuilplaats Küver 452b Aanwezig Link 2 cm Flak
10 Bergplaats11 Garage
Aanwezig Link
12 Aggregaatbunker Küver 455 Aanwezig Link
13 Bergplaats
Aanwezig Link
14 Bergplaats15 Woonschuilplaats Küver 467 Aanwezig

16 Munitiebergplaats MG35 Aanwezig Link
17 Gevechtsschuilplaats Küver 441 Aanwezig
2 cm Flak
18 Gevechtsschuilplaats Küver 450B Aanwezig

19 Urinoir20 Bergplaats21 Wasgebouw22 4 Bergplaatsen23 Pompgebouw24 Bergplaats
Aanwezig

25 Gevechtsschuilplaats Küver 441 Aanwezig

26 Bergplaats MG35 Aanwezig

26a Bergplaats27 Geschutsopstelling overdekt L15 Aanwezig
2 cm Flak
28 Tobroek Tobruk Aanwezig

29 Munitie nis30 Asperge Versperring
Aanwezig

31 Tobroek Tobruk Aanwezig Link
32 Munitiebergplaats33 Gevechtsschuilplaats Küver 441


34 Munitiebergplaats MG35 Aanwezig

35 Gevechtsopstelling L13 Aanwezig
2 cm Flak
36 Garage
Aanwezig

37 Garage
Aanwezig

38 Schuilplaats
AanwezigKaart van het vliegveld met daarop de nog aanwezige bunkers. Complex C (W.N.3) is met gele pionnetjes afgebeeld.Voor foto's van W.N.3 klik op de onderstaande afbeelding.


Tobruk voor 2 cm Flak zoals deze op het vliegveld Bergen is te vinden (C35) Op de tobruk had een panserkoepel geplaatst moeten worden maar dit is waarschijnlijk nooit meer gebeurt. De Tobruk is nog steeds aanwezig maar ligt grotendeels ondergronds.