Kazematten Hinderdam


De kazematten rond Hinderdam behoren tot vrij kleine groep verdedigingswerken in tegenstelling tot de kazematten in de omliggende gebieden. Slecht vier intacte groepsschuilplaats van het type P zijn in dit gebied bewaard gebleven waarvan er drie op het forteiland van Fort Hinderdam zijn te vinden. Dit fort is echter nauwelijks tot niet te bezoeken en doet dienst als rustplaats voor vleermuizen en andere dieren. Op het eiland bevind zich ook de V.I.S. kazemat Hinderdam en uiteraard enkele bouwwerken behorende tot het fort. De overige verdedigingswerken bevinden zich aan weerszijde van de rivier de Vecht waarvan de H7 zonder dak en de intacte H8 aan de oostoever van de rivier liggen. De overige groepsschuilplaatsen liggen aan de zijde van Fort Hinderdam en bestaan uit twee groepsschuilplaatsen zonder dak, te weten de H22 en de H24. En tot slot ligt hier nog een vloerplaat van een groepsschuilplaats die tegenwoordig word gebruikt als parkeerplaats. Dit exemplaar staat op de oude kaarten aangegeven als de H26.

Overzicht Kazematten + Kaart
Groepsschuilplaatsen type P