Kazematten Vak Mijnden


Vak B - Mijnden begint ter hoogte van Loenen aan de Vecht met de groepsschuilplaats van het type P met registratienummer 51N. Vanaf daar vervolgd het zijn weg naar het Landgoed Vrederijk en de daar aan grenzende Bloklaan waar nog altijd diverse verdedigingswerken te vinden zijn. Ook ligt aan deze weg weg het fort met de naam Fort Spion waar momenteel een camping op gevestigd zit. Ook bevind er op het forteiland een V.I.S. Kazemat welke was uitgerust met een kanon en is gebouwd in 1933. Vervolgens vervolgd de linie zijn weg via de Mijdensedijk in de richting van Nieuwersluis wat in de Hollandse Waterlinie een vesting was. Veel is hier niet meer van over al zijn er nog wel altijd diverse militaire bouwwerken aanwezig en een vrij groot fort genaamd Fort Nieuwersluis. Vanaf dit fort volgen we het Zandpad die overigs gewoon is geasfalteerd. Aan deze weg liggen nog diverse groepsschuilplaatsen tot we vervolgens uitkomen bij Fort Tienhoven. Rondom dit fort liggen nog enkele verdedigingswerken en tevens de grens tot Vak Maarseveen.Overzicht Kazematten + Kaart


V.I.S. Kazemat
Aspergeversperring
Gietstalen KoepelkazemattenGroepsschuilplaatsen Type P