FL243a - Schwere Flakstellung

Het betreft hier een open bedding van het type FL243a. In de Westbatterij bevinden zich 4 van deze beddingen welke tevens de enige op Terschelling zijn. Het inwendige van de bedding is echter wel opgevuld met zand en stenen en doet tegenwoordig dienst als uitkijkpunt richting West-Terschelling en de welbekende vuurtoren de Brandaris.

FL243a - Schwere Flakstellung
Marine Flakbatterie Terschelling-West
Bp.3 - W.N.9 M - Stp.Gr. Terschelling