FL243a - Schwere Flakstellung

Na de oorlog is er op de bedding van het type FL243a een klein seinhuisje gebouwd welke er tegenwoordig behoorlijk bouwvallig bij staat. In de rand van de bedding zouden nog diverse schietrichtingen aanwezig zijn waaronder een berekening naar een plaatselijke kippenboer waar de Duitsers in de oorlog hun kip vandaan haalde.

FL243a - Schwere Flakstellung
Marine Flakbatterie Terschelling-West
Bp.3 - W.N.9 M - Stp.Gr. Terschelling