Fundering Hangar

Fliegerhorst Havelte was een Duits vliegveld welke uit twee losse startbanen bestond op enkele kilometers afstand van elkaar. Tussen deze twee landingsbanen liep een heel wegennet waaraan goed verstopt meestal in de bossen de hangars en splitterboxen lagen. De hangars zijn na de oorlog allemaal gesloopt met uitzondering van de onderstaande restanten. Het betreffen hier enkele delen van de fundering van een hangar die behoorlijk overwoekerd in een strook bos liggen.

Fundering Hangar
Fliegerhorst Havelte
Drenthe