Wachtgebouw

Het Duitse wachtgebouw is op deze locatie het enige wat uit de oorlogsjaren bewaard is gebleven. Links van dit gebouw stond in de oorlog de toegangspoort die toegang gaf tot het vliegveld. De overige Duitse gebouwen zijn na de oorlog allemaal gesloopt en vervangen tot woningen die nu een woonwijn vormen. In het wachtgebouw zat in de oorlog ook een cellencomplex.

Wachtgebouw
Fliegerhorst Havelte
Drenthe