Toiletgebouw en Waterreservoir

Op deze locatie hebben diverse Duitse gebouwen gestaan waarvan alleen het Toiletgebouw bewaard is gebleven. In de oorlog stonden hier een viertal loodsen die mogelijk gebruikt waren door de arbeiders die bij de naastgelegen zandafgraving werkzaam waren. Ook is er op deze locatie nog een betonnen waterreservoir aanwezig en mogelijk nog wat brokstukken van een schuilbunker die hier heeft gestaan. De overige gebouwen zijn vrijwel direct na de oorlog weer afgebroken.

Toiletgebouw en Waterreservoir
Fliegerhorst Havelte
Drenthe