Drinkwaterreservoirs

De drinkwaterreservoirs die iets ten noorden van de Werken aan de Karnemelksloot liggen dateren uit de mobilisatieperioden van 1914 - 1918. In deze periode werd er zowel ten oosten als ten zuiden van Naarden een verdedigingslinie aangelegd bestaande uit enkele betonnen schuilplaatsen, loopgraven en prikkeldraadversperringen. Ook de betonnen reservoirs zijn hier toen langs de Karnemelksloot gebouwd bestaande uit twee betonnen bakken van circa 2,70 x 2,20 m, De reservoirs bestaan uit 10 cm cementijzer en hebben een hoogte van 1 m. In de reservoirs kon het opgepompte drinkwater worden opgeslagen voor de manschappen in de naastgelegen veldversterkingen. Boven op de reservoirs bevind naast een mangat voor onderhoud en inspectie ook nog de aansluiting waar men een pomp op kon aansluiten. Tegenwoordig liggen de vrij unieke reservoirs bijna geheel verscholen onder begroeiing en is er niet zo veel van zichtbaar.

Drinkwaterreservoirs   
Werken aan de Karnemelksloot 
Groep Naarden - Vak B - Naarden


Reservoir 2