Groepsschuilplaats Type 1915

Het betreft hier een groepsschuilplaats van het type 1915. Het bouwwerk dateert uit de Eerste Wereldoorlog en diende als schuilplaats voor circa 16 soldaten. Het geheel bestaat uit een ongeveer 10 meter lange gang met aan weerszijde twee ingangen. Dit exemplaar wijkt echter wel af van het standaard type wat onder andere veel is gebouwd rond Utrecht en dan met name bij de forten Rijnauwen en Vechten. Het verschil zit hem in de positie van de ramen en deuren. Bij het standaard type 1915 zitten de deuren uiterst links en rechts terwijl ze bij dit exemplaar tussen de ramen in zitten. Ook de achterzijde wijkt af want normaliter bestaat dit type slechts uit een rechthoekige gang terwijl het dak hier schuin afloopt en er door scheidingsmuurtjes diverse nissen worden gevormd. Vlakbij dit bouwwerk bevinden zich ook nog twee waterreservoirs uit de zelfde tijdsperioden.

Groepsschuilplaats Type 1915
Werken aan de Karnemelksloot 
Groep Naarden - Vak B - Naarden