Fort Ronduit

Fort Ronduit is een tussen 1873 en 1875 gebouwd fort ten noorden van de Vesting Naarden dicht langs de voormalig Zuiderzee. Het fort bestaat uit een bomvrij kazernegebouw, een wachthuis en nog enkele kleine werkjes. Om het fort liggen aarde wallen en een fortgracht waar een kraanbrug over heen ligt. Al voor dat op deze locatie een fort is gebouwd bevond zich hier al een schans ter verdediging van de havenmond van Naarden. Het fort is verbonden met de vesting door middel van een verbindingswal waardoor de soldaten ongezien vanaf de vesting naar het fort konden komen. Tegenwoordig is het fort afgesloten voor publiek maar vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar.


Fort Ronduit
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak A - Muiden