Vestingwallen

De onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens een wandeling over de omwalling aan de Bedekteweg waar zich alle schuilplaatsen bevinden. Op de foto's die beginnen ter hoogte van de Westbeer bij Bastion Oud Molen zijn onder andere enkele kanonkelders te zien, de gracht, en natuurlijk de diverse ravelijnen en bastions die rond de vesting liggen. Het betrof een prachtige wandeling die zeker een keer de moeite waard is maar zich door de grote maar slecht op foto's laat vangen.

Vestingwallen
Bouwjaar 17e eeuw
NHW - Vesting Naarden